ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Προβατίδου Χρύσα

Αντιπρόεδρος : Αναγνώστου Νίκος

Γραμματέας : α)Λεγάντη Μαρία β)Ποθητού Αρ

Ταμίας: Ρούτση Μαρία

Δημόσιες Σχέσεις : Μπισδούλης Σπύρος κ Τσιντικίδης Χρήστος

Καλλιτεχνικός διευθυντής : Μιχάλας Πέτρος

Καλλιτεχνική επιτροπή: Ποθητού  Μαρία κ Πιτούλη Βασιλική