ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
lt_logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ν. Ερυθραiα 28 Ιανουαρίου 2019

Αγαπητά μέλη,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου “ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ”, που σύμφωνα με το καταστατικό και σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην έδρα μας στην οδό Δρυμπέτη 1 και Κέρκυρας στην Νέα Ερυθραία με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο  επικύρωση της εγγραφής νέων μελών

Θέμα 2ο  καλλιτεχνικός απολογισμός 2018

Θέμα 3ο  οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 2018

Θέμα 4ο  έκθεση της επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου επί του απολογισμού 2018

Θέμα 5ο  καλλιτεχνικός προγραμματισμός 2019

Θέμα 6ο διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ, νέας επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου και νέας καλλιτεχνικής επιτροπής

Θέμα 7ο   διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στην κατωτέρω ημερομηνία:

25 Φεβρουαρίου 2019

ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στον iδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου και η παρουσία και συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

        Άρτεμις Ποθητού                               Αργυρώ  Βασιλάκη