ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
lt_logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ν. Ερυθραiα 21η Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητά μέλη,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου “ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ”, που σύμφωνα με το καταστατικό και σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί στις 14 Μαρτiου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στην έδρα μας στην οδό Δρυμπέτη 1 και Κέρκυρας στην Νέα Ερυθραία με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1  επικύρωση της εγγραφής νέων μελών
Θέμα 2  καλλιτεχνικός απολογισμός 2017
Θέμα 3  οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 2017
Θέμα 4  έκθεση της επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου επί του απολογισμού 2017
Θέμα 5  προγραμματισμός καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 2018
Θέμα 6  ανανέωση της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή για ένα έτος
Θέμα 7  ενημέρωση για ενέργειες στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Αττικής για καταχώρηση μας ως πολιτιστικού σωματείου.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην κατωτέρω ημερομηνία:

21 Μαρτίου 2018
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στον iδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου και η παρουσία και συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Άρτεμις Ποθητού                                                                                            Αργυρώ Βασιλάκη