ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Αναγνώστου Νίκος
  • Αντιπρόεδρος: Λεγάντη Μαρία
  • Γραμματέας: Μπισδούλης  Σπύρος
  • Υπ. δημοσίων σχέσεων : Ποθητού Άρτεμης
  • Ταμίας :Ρούτση  Μαρία
    • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • Ποθήτου Μαρία
  • Πιτούλη Βασιλική