ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Η πρώτη συνάντησή μας μετά το καλοκαίρι στις 25/9

Το καλοκαίρι τελείωσε. Η ομάδα του Λαικού Θεάτρου καλεί τα μέλη καιτους φίλους σε πώτη φθινοιπωρινή συνάντηση  στις 25/9/ στις 8 μμ στο Δημοτικό Θέατρο